มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ๒๕๖๑”           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แสดงความยินดีกับนักเรียนหลังได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักเรียนหลังได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน             ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย...
2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5  วันที่ 5 – 6 ก.พ. นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5
31 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.  ขอเชิญร่วมงาน กาดมั่ว คัวกิ๋น 1 ก.พ. นี้
 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.
30 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
29 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมแข่งขัน E-Sport Tournament (เกมส์ROV)
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมแข่งขัน E-Sport Tournament (เกมส์ROV)   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท...
28 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test
ศูนย์ภาษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้
26 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเอาองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และมีประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ล้านนา องค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านภูมิปัญญา ด้านกรณีศึกษา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  มาจัดทำเป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในรูปแบบ...
19 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5093183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558