ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณี  เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "พิงคนครเกมส์"
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มร.ชม. จับมือ มช.และม. แม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มร.ชม. จับมือ มช.และม. แม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5
29 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศ ฯ ( ภาคพิเศษ ) มร.ชม เชิญร่วมสัมมนา Video Making Beginners  30 เมษายน นี้ เรียนรู้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  นิเทศ ฯ ( ภาคพิเศษ ) มร.ชม เชิญร่วมสัมมนา Video Making Beginners 30 เมษายน นี้ เรียนรู้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ( ภาคพิเศษ )  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
28 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย  โดยใช้กระบวนการ Active Learning
             ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย โดยใช้กระบวนการ
28 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มรชม. ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://www.graduate.cmru.ac.thและ เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.academic.cmru.ac.th 
28 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกรียติ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกรียติ ห้องประชุมเอื้องคำ ...
27 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 ดร.สุธาสินี  นิต...
27 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่งบประมาณ ปี 2559รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4304373 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558