ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. “ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์”  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการโลหิตในการรั...
!! ประกาศรายชื่อ !! ผู้ได้รับการสรรหาฯ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม.
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-------------------------------------------------          ตามประกาศคณะกรรมการสรร...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-------------------------------------------------
5 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  7 – 8 ส.ค. นี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ฯ ครั้งที่ 19
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
3 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           นางสาวกาญจนา  คุเมา  ประธานโครงการสัมมนากลวิธีก...
31 กรกฏาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาศิลปกรรม - ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ขอเชิญร่วมงาน Art Show 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์
ภาควิชาศิลปกรรม - ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ขอเชิญร่วมงาน Art Show 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ภาควิชาศิลปกรรม - ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงาน Art Show 2017 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมศิลปะมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการศิลปะ ดนตรีและการแสดง ร่วมกิจกรรมทางศิลปะมากมาย จำหน่ายของที่ระลึก  พบกันวันที่ 7 สิงหาคม 2560  ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
31 กรกฏาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการและเสวนาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างในงานศิลปะไทยกับญี่ปุ่น
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการและเสวนาเรื่อง "ความเหมือนและความแตกต่างในงานศิลปะไทยกับญี่ปุ่น"ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น 2560 ...
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(สสม.) มร.ชม. เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(สสม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4572657 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558