ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่อง “การบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสู่การสอนภาษาไทย”
นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานดำเนินงานโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสู่การสอนภาษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพ...
21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม “ห้องสมุด สุดสนุก 2017”
                    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม “ห้องสมุด สุดสนุก 2017”                    นักศึกษารายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษฯ ภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ห้องสมุด สุดสนุก 2017” ความรู้มากมาย ไวไฟก็มี ความบันเทิงเต็มที่ Library CMRU เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 ด้วยความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภั...
21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศผล “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2560
สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศผล “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2560                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยรายชื่อ 12 ครูภูมิปัญญา “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสร้างสรรค์ผลงาน และสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่สังคมล้านนา                 ผศ.สุช...
18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีมแฮนด์บอลรั้วดำเหลืองเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  แสดงความขอบคุณหลังคว้า 2 เหรียญทองจากทะเลแก้วเกมส์
ทีมแฮนด์บอลรั้วดำเหลืองเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณหลังคว้า 2 เหรียญทองจากทะเลแก้วเกมส์
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
กพศ. จัดเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 ล่วงหน้า  พร้อมเชิญชวน นศ. ภาคปกติ ใช้สิทธิ์พร้อมกัน 23 ก.พ. นี้
...
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี 2560 - 2561
มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี 2560 - 2561
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาวน้อย รร.สาธิตฯ คว้า 2 รางวัล การประกวดเวทีหนูน้อยชายแดนใต้
  สาวน้อย รร.สาธิตฯ คว้า 2 รางวัล การประกวดเวทีหนูน้อยชายแดนใต้ ด.ญ.ฐิติรัตน์   ชุมพลอนันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลขวัญใจม...
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง    “การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”
มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง  “การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติให้แก่พนักงานดูแลความสะอาดอาคาร ด้วยความดีจากการเก็บโทรศัพท์ส่งคืนนักศึกษาที่ลืมไว้หลังเลิกเรียน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติให้แก่พนักงานดูแลความสะอาดอาคาร ด้วยความดีจากการเก็บโทรศัพท์ส่งคืนนักศึกษาที่ลืมไว้หลังเลิกเรียน                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มอบเกียรติให้แก่นางอ่อง อามิ่ง พนักงานดูแลความสะอาดอาคารเรียนประจำชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นยกย่องใน...
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มร.พส.
                    สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    นายมารุต เปี่ยมเกตุ รองผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโล...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3941831 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558