มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 มกราคม 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 5 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ 2561
สัปดาห์จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560
           สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนักศึกษารหัส 56-57 ก่อนปี 56 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้นนัก...
13 มกราคม 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 4 มกราคม 2561 สิ้นสุดกิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ 2561
ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560
          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ในภาคฤดูร้อน/2560  ได้ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ หลังจากนั้นตรวจสอบการอนุมติคำร้องผ่านระบบออนไลน์  ศึกษารายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=HnELso5gqwo&feature=youtu.be&t=1m2s  (นาทีที่ 00:01:02)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014876 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558