ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 มีนาคม 2560 โดย ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 10 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 10 พฤษภาคม 2560
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
7 มีนาคม 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 17 มีนาคม 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 19 เมษายน 2560
ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาาที่ 1/2560  ได้ตั้งแต่วันที่  17 มีนาคม - 19 เมษายน 2560 ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา  http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php  หลังจากนั้นพิมพ์คำร้องจากระบบแล้วขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  นำส่งที่สำนักทะเบียนและประมวลผล          ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาในระบบจองรายวิชาในช่วงเพิ่ม-ถอน ในภาคการศึกษาาที่ 1/2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4062802 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558