มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

CMRU Library fair Human Library วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Small and Medium PV System Database in the APEC Region แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT ผลประเมินความโปร่งใส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวสารในมหาวิทยาลัย

ปักหมุด

ข่าวผู้บริหาร

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU

ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการจะแสดงหลังจากมีเนื้อหากิจกรรมถูกสร้างขึ้นแล้ว

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4848175 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558