มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

7ทศวรรษทรงครองไทย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ ๔๐ ประชาสัมพันธ์การให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT แบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

ข่าวผู้บริหาร ::

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าพบท่านอธิการบดี มร.ชม.

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุนอุดมศ...

มร.ชม. จัดงานเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะ...

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง

วันที่ 22 กันยายน 2559 ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รรก.ผอ.กองงานส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย...

เผยผลการนับคะแนน การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให...

ปฏิทินวิชาการ ::

06

ต.ค.

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559

6 ตุลาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 14 ตุลาคม 2559 เวลา 20:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

07

ต.ค.

ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

7 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:30 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

23

พ.ย.

จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น. - 2 ธันวาคม 2559 เวลา 00:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3582401 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558