มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

CMRU Library fair วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT ผลประเมินความโปร่งใส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวสารในมหาวิทยาลัย

ปักหมุด

ข่าวผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หนุนโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยา...

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ

ปฏิทินวิชาการ

18

ธ.ค.

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560

18 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น. - 26 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4904200 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558